ניווט בתנך*

תוצאות הניווט בתנך

היעד: רק פסוק אחד
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור