ניווט בתנך*

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור